Home Over mij

Sinds mijn afstuderen in de klinische psychologie in 2010, leidde mijn professioneel pad me langs verschillende settings. Zo werkte ik onder meer een aantal jaren als psycholoog en gezinsbegeleider in de Bijzondere Jeugdzorg. Toen ik in 2014 mama werd, werd ik door de vroeggeboorte van mijn dochter, geconfronteerd met een hele rollercoaster aan emoties. Het raakte me hoe weinig gespecialiseerde ondersteuning er was. In de volgende jaren bleef ik me verbazen over de veeleisende, maar tegelijk vrij geïsoleerde manier waarop we tegenwoordig onze weg als ouder moeten zoeken. Toen een tweede zwangerschap me in 2016 een hele poos op de Maternal Intensive Care afdeling deed belanden, werd ik getuige van nog veel meer verhalen van andere ouders die worstelden in bijzondere omstandigheden. Het moet toen ongeveer zijn, dat ik definitief besloot om al deze ervaringen om te zetten in een eigen praktijk.

De naam “Baker”

Tot begin 20ste eeuw was het beroep van “baker” heel gekend. Het was een soort vroedvrouw, die op basis van haar ervaring heel nauw met mensen samenwerkte om hen samen door de periode van zwangerschap en kraamtijd te loodsen. Het raakte mij dat iets dat vroeger zo vanzelfsprekend was, nu een stuk verloren bleek gegaan. Deze geschiedenisles leek een mooi vertrekpunt voor mijn eigen verlangen iets te betekenen voor jonge ouders. Zo werd in 2017 mijn praktijk Baker geboren.