Home Over mij Therapeutische visie

Therapeutische visie

Therapeutische visie

Als therapeute werk ik vooral vanuit een systeemtheoretisch kader, met een voorliefde voor de narratieve zienswijze. Dit vul ik graag aan met ideeën uit de oplossingsgerichte en creatieve therapie, en met inzichten uit de mindfulness. Het voelt voor mij noodzakelijk om mezelf als therapeut te blijven ontwikkelen, daarom neem regelmatig deel aan korte of langere opleidingstrajecten en engageer ik mezelf voor regelmatige inter- en supervisiemomenten. Ook mijn gesprekken met cliënten, hun levenswijsheid en ervaringen, vormen een niet-aflatende stroom van inspiratie.

Concreet wil dat zeggen dat ik graag naast cliënten sta, en mijn positie vooral als een klankbord beschouw. Samen zoeken we naar manieren om te spreken over wat moeilijk loopt, zonder oneer te doen aan iemands eigenheid en sterktes. We onderzoeken wat “het probleem” betekent voor iemand, zodat we het kunnen plaatsen in de unieke krachten en waarden die iemand bezit. We verkennen wat in de plaats mag komen.

Praten is hierbij de voornaamste taal, maar niet de enige. ‘Spreken over’ kan soms ook via beelden, tekeningen, sculpturen, teksten, met je lichaam in de ruimte, … Methodieken zijn nooit een doel op zich, maar worden aangewend om wat vastzit opnieuw in beweging te brengen.

Als mensen leven we niet afgezonderd, maar zijn onze verhalen steeds verbonden met die van anderen rondom ons. Het beeld dat je van jezelf hebt, wordt mede gevormd door de spiegels waar je in kan kijken. Het kan verrijkend zijn om andere, steunende stemmen binnen te brengen. Dat kan via brieven, interviews, gesprekken waarbij we iemand uitnodigen, … 

Het is voor mij belangrijk dat je hier een veilige plek vindt om te zijn wie je bent en te spreken over wat je nauw aan het hart ligt.

 

Opleidingen:

2005 – 2010: Master Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent

2012 – 2014: Opleiding tot Counselor in de Oplossingsgerichte Cognitieve Systeemtherapie

2018 – 2019: Jaaropleiding Narratieve Therapie (Johan Van de Putte, Gent)

2019 – 2020: Postgraduaatsopleiding Creatieve Methodieken (Interactie-Academie, Antwerpen)