Home Over mij Therapeutische visie

Therapeutische visie

Therapeutische visie

Als therapeute werk ik vooral vanuit een systeemtheoretisch kader, met een voorliefde voor de narratieve zienswijze. Dit vul ik graag aan met inspiratie uit de oplossingsgerichte en creatieve therapie, en ideeën uit de mindfulness. Het voelt voor mij noodzakelijk om mezelf als therapeut te blijven ontwikkelen, daarom neem ik regelmatig deel aan korte of langere opleidingstrajecten en engageer ik mezelf voor regelmatige inter- en supervisiemomenten. Ook mijn gesprekken met cliënten, hun levenswijsheid en ervaringen, vormen een niet-aflatende stroom van inspiratie.

Concreet wil dit zeggen dat ik graag naast cliënten sta, en mijn positie vooral als een klankbord beschouw. Samen zoeken naar manieren om te spreken over wat moeilijk loopt, zonder oneer te doen aan iemands eigenheid en sterktes. Onderzoeken wat “het probleem” betekent voor iemand, om het kunnen plaatsen in de unieke krachten en waarden die iemand bezit. Verkennen wat in de plaats mag komen.

Praten is hierbij de voornaamste taal, maar niet de enige. ‘Spreken over’ kan ook via beelden, kleuren, klei, muziek, met je lichaam in de ruimte, … Methodieken zijn voor mij nooit een doel op zich, maar zijn opties om wat vastzit opnieuw in beweging te brengen.

Als mensen leven we niet afgezonderd, maar zijn onze verhalen steeds verbonden met die van anderen rondom ons. Het beeld dat je van jezelf hebt, wordt mede gevormd door de spiegels waar je in kan kijken. Het kan verrijkend zijn om andere, steunende stemmen binnen te brengen. Dat kan via brieven, interviews, gesprekken waarbij we iemand uitnodigen, … 

Het is voor mij belangrijk dat je hier een veilige plek vindt om te zijn wie je bent en te spreken over wat je nauw aan het hart ligt.

Opleidingen:

2020 – 2021: Postgraduaatsopleiding Complexe verwerkingsprocessen en trauma (Karel de Grote Hogeschool & Interactie-Academie, Antwerpen)

2019 – 2020: Postgraduaatsopleiding Creatieve Methodieken (Karel de Grote Hogeschool & Interactie-Academie, Antwerpen)

2018 – 2019: Jaaropleiding Narratieve Therapie (Johan Van de Putte, Gent)

2012 – 2014: Opleiding tot Counselor in de Oplossingsgerichte Cognitieve Systeemtherapie (Korzybski Instituut, Brugge) 

2005 – 2010: Master Klinische Psychologie (Universiteit Gent)

Aanvullende vormingen en inspiratiedagen:
– Webinar: Systemische netwerktekening (2020, Interactie-Academie, Antwerpen)
– Zomercursus: Systemisch werken rond complexe verwerkingsprocessen en trauma (2020, Interactie-Academie, Antwerpen)
– Webinar: Heb jij dat ook? Inbrengen van persoonlijke ervaringen in therapie (2020, Interactie-Academie, Antwerpen)

– European Conference Narrative Therapy: Crossing borders and linking lives (2019, NDC2, Antwerpen)
– Congres: Slaapproblemen bij jonge kinderen (2019, Vakblad Vroeg: Kennisplatform voor het jonge kind, Utrecht)
– Symposium: Hechting ‘Relaties tussen ouder(s), kind en zorgverlener’ (2018, Vlaamse Federatie van Doula’s en VZW Borstvoeding)
– Postgraduaat Lactatiekunde Module 1 (2018, Artevelde Hogeschool Gent)
– Training Signalen van Welzijn + Signalen van Veiligheid (2014, VraagKracht, Gent)
– Attachment Based Family Therapy (2010, Universitair Centrum voor Kind en Adolescent, Gent)